C.T.S.E. Servis, s.r.o.


úvodní stránka


Cílem C.T.S.E. Servis, s.r.o. je zajistit všem
svým zákazníkům profesionální služby
v oblastech informačních a komunikačních
technologií včetně silnoproudých
a slaboproudých elektroinstalací.

Pokud chcete mít aktuální informace,
které dostanete přímo do své
e-mailové schránky. Zašlete nám
prosím vyplněný kontaktní formulář.

NASLOUCHÁME SVÝM ZÁKAZNÍKŮM,

neboť základním cílem našeho úsilí je spokojený zákazník, který se může zcela věnovat svým podnikatelským i soukromým aktivitám a to díky plně funkčním a špičkově podporovaným systémům od naší společnosti.

Za tím účelem poskytujeme komplexní řešení a profesionální služby v oblasti informačních a komunikačních technologií, ale také v oblasti silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací a systémů.

Tato komplexnost, spolu s vysokými odbornými znalostmi a dlouholetou zkušeností nám umožňuje rychle reagovat na požadavky zákazníků a pružně se přizpůsobit jejich specifickým potřebám.

Naší zřejmou konkurenční výhodou je, že máme své vlastní specialisty na ICT, specialisty na slabo i silnoproudé elektroinstalace a projektanty takzvaně pod jednou střechou. Tento tým zkušených odborníků je schopný zvládnout jakékoli zakázky malého i velkého komplexního rozsahu, kde je nutné zajistit projekt s následnou realizací elektroinstalací a služeb ICT. Samozřejmě je možné využít těchto částí také jako samostatných služeb.

ŘEŠENÍ A SLUŽBY

Cílem C.T.S.E. Servis není prodej zboží, ale poskytování řešení a služeb. Hledáme odpovědi na problémy definované zákazníky a díky našim dlouholetým zkušenostem a spolupráci s osvědčenými partnery jsme schopni navrhnout a poskytnout zákazníkům optimální řešení podporované profesionálními službami po celou dobu jeho životního cyklu, tj. od návrhu přes realizaci až po podporu provozu.

DODÁVKY

V průběhu realizací, ale i během provozu vznikají požadavky na různé dodávky. Společnost C.T.S.E. Servis poskytuje svým zákazníkům dodávky komplexních systémů, jednotlivých komponent i spotřebního materiálu. Profesionální realizaci těchto dodávek řešíme prostřednictvím týmu našich školených odborníků, případně jako Systémový integrátor prostřednictvím našich spolehlivých partnerů.

INTEGRACE

Integrace pro nás není jen pojmem, ale základním principem fungování naší společnosti. Cílem integrace je navazovat se zákazníky dlouhodobou týmovou spolupráci v oblasti ICT a Elektro a to od návrhu řešení přes jeho realizaci až po následný servis a podporu provozu. Výsledkem integrace je pak jednotné komplexní řešení, jeden partner a jedna zodpovědnost, což přináší zákazníkům zjednodušení odběratelsko-dodavatelských vztahů, ale hlavně úsporu času a nákladů.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Našim zákazníkům nasloucháme a pomáháme jim překonávat nástrahy informačních a komunikačních technologií tak, aby se mohli plně věnovat svým podnikatelským aktivitám. Tuto konkurenční výhodu mohou využít jen díky ekonomicky optimálního, plně funkčního a bezpečného informačního a komunikačního zázemí firmy.

ELEKTROINSTALACE

V oblasti elektroinstalací nabízíme širokou škálu řešení v silnoproudých i slaboproudých technologiích.

PROJEKCE

Středisko Elektro, v úzké spolupráci s ostatními středisky, poskytuje svým zákazníkům komplexní dodávky a služby v oblasti silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací. Středisko disponuje týmem špičkových odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oboru, kteří jsou zárukou úspěšného zvládnutí i těch nejsložitějších zadání.

Aktuální informace

12.04.2011
01.02.2011

Kontaktní formulář

Jméno:

E-mail:

Téma:

Dotaz:

Odesláním zprávy dáváte společnosti C.T.S.E. Servis s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů.

ISO 9001 CZ
Systém kvality managmentu
ISO 14001 CZ
Systém environmentálního managmentu
OHSAS 18001:1999
Systém managmentu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

VyhledatCopyright 2008 C.T.S.E. Servis, s.r.o.
Vytvořeno v smsoft.cz 2008 ©